Slovenská world music úspešná vo výročnom rebríčku WMCE
1.2.2016
  Vladimír Potančok
Pre všetkých priaznivcov slovenskej world music možno bude povzbudením prečítať si analýzu umiestnení vo  World Music Chart Europe za rok 2015, tak ako to spracoval redaktor Hudby sveta Vladimír Potančok. Verím, že mnohých poteší a upozorní na tému - presadenia slovenskej hudby v zahraničí.
Inciatíva World Music from Slovakia počas roka 2015 upozorňovala na vysokú úroveň slovenskej world music, aj na potrebu venovať väčšiu pozornosť propagácii a konkurencieschopnosti v medzinárodnom merítku. Tieto výsledky považujeme za povzbudenie- slovenské skupiny bez pomoci zahraničných agentúr a producentov, len vďaka svojej hudbe a predpokladáme, že aj vďaka podpore aktivít platformy World Music from Slovakia neostali nepovšimnuté. Zaujímavosťou je, že kompilácia (výberovka) World Music from Slovakia ani nebola zaradená medzi súťažiace albumy (ako nepredajný album nespĺňala parametre), redaktori ju obdržali ako vzorku zdarma :-)


Z údajov z centrály World Music Charts Europe (WMCE) v Berlíne sa dá vyčítať, že v kalendárnom roku 2015 bodovalo v tomto rebríčku spolu 859 albumov, medzi ktorými bolo aj 5 hudobných nosičov zo Slovenska. Najúspešnejšími slovenskými zástupcami boli nahrávky skupín Banda a Muzička. Album HraBanda od Bandy skončil v celoročnom rebríčku na 126. mieste a výberovka Destilát od Muzičky na 140. mieste. Bodovali aj albumy A to je všetko? od dua Longital (240. miesto), výberovka World Music from Slovakia (387. miesto) a Jana Kirschner: Moruša čierna (834. miesto).

Hudba nie je šport a rebríčky tohto druhu vypovedajú hlavne o hudobnom vkuse hlasujúcich, no aj tak je zaujímavé porovnať, ako sa v tom istom rebríčku darilo okolitým stredoeurópskym krajinám. České duo Tara Fuki s albumom Winna skončilo na 36. mieste (z Česka bodovalo spolu 7 nahrávok), maďarský album Bandázom od Herczku Ágnes na 43. mieste (z Maďarska bodovalo 19 nahrávok) a platňa Warszawa-Dakar od Marie Pomianowskej z Poľska a senegalského súboru Groupe Gainde na 150. mieste celoročného rebríčka, pričom poľských albumov sa počas roka ocitlo v rebríčku spolu 16.

Zaujímavé je aj porovnanie počtu bodujúcich albumov z jednotlivých krajín. Za Rakúsko napríklad bodovalo 23 albumov, za Fínsko 31, za Mali 35, za Francúzsko 33, za Brazíliu 41, za Veľkú Britániu 42, za USA 52 a za Španielsko 55. A hoci napríklad Rumunsko v rebríčku reprezentovali len štyri albumy, jeden z nich – Of Lovers, Gamblers and Parachute Skirts od Taraf de Haidouks – skončil celkovo na 1. mieste. Najúspešnejšou krajinou bolo tak ako po minulé roky Mali, keďže z 35 albumov od interpretov z tejto krajiny bodovalo v prvej dvadsiatke 5 a v prvej stovke dokopy 14 albumov!

Čo z toho vyplýva pre slovenskú world music scénu? Ak sa pozrieme na susedné štáty – Poľsko, Maďarsko alebo Rakúsko, zjavne zaostávame v sebapropragácii. Hoci kvalitných albumov u nás vzniká dostatok, vydavatelia a agenti našich interpretov si ešte stále nezvykli využívať tento spôsob propagácie.

Celoročný rebríček WMCE (www.wmce.de) vzniká súčtom všetkých bodov z jednotlivých mesačných rebríčkov tohto panelu za celý kalendárny rok a vyjadruje tak mieru obľúbenosti jednotlivých albumov z oblasti world music u 48 rozhlasových dídžejov vysielajúcich „hudbu sveta“ v 24 krajinách Európy.

Vladimír Potančok, Rádio_FM,


partneri partneri partneri partneri