Amity o.z.

Amity

je občianske združenie zamerané predovšetkým na organizovanie akcií a podujatí  s dôrazom na etnickú kultúru a umenie z rôznych oblastí sveta. Chceme spájať ľudí, ktorí sú otvorení spoznávaniu tradičného umenia a ponúknuť im koncerty, tanečné predstavenia a workshopy, kde sa môžu bližšie zoznámiť a inšpirovať umením sveta.

Amity, chce prinášať podnety na vznik komunity, ktorá sa zaujíma o oblasť etnickej a world hudby, tanca a s tým spojeného životného štýlu.
Amity chce ponúknuť platformu pre informácie o kultúrach sveta, tak aby sa stali prínosom a obohatením nášho kultúrneho povedomia, podnetom k spoznávaniu umenia rôznych krajín.

Amity chce prispievať k rozvíjaniu vzájomnej spolupráce medzi slovenskými a zahraničnými umelcami, organizátormi aj fanúšikmi v oblasti etnického umenia.  
 
Našou snahou je podporovať pozitívne prijímanie kultúrnej rozmanitosti vo svete a otvorený prístup ku kultúrnym tradíciam a umeniu iných kultúr založené na tolerancii, rešpekte a prirodzenom záujme.

partneri partneri partneri partneri